Son Haberler

ENERJİ

Enerji

Yerden ısıtma sistemleri sahip oldukları yüksek ışıma enerjisi oranı ile düşük sıcaklıklarda dahi konfor sağlayabilir. Bu şekilde sıcaklık 1 derece ile 2 derece arasında düşürülebilir. Bu da yılda %6 ile %12 arasında enerji tasarrufu yapılmasını sağlar

Enerjiyi verimli kullanmak :

Duvardan ve yerden ısıtma , tavandan serinletme ve beton ısısı kontrolü sistemleri. Avrupa'daki evlerdeki enerji tüketiminde en büyük pay ısıtma sistemlerine aittir. Günümüzde yerden ısıtma uygulanan yeni binaların sayısı ise hızla artmaktadır. Enerji açısından mantıklı bu sistem sayesinde enerji tüketiminizi ve böylelikle de işletme giderlerinizi oldukça azaltırsınız. Bunun dışında , fosil yakıtlardan tasarruf eder ve böylelikle çevreyi korursunuz. Bu durumda işletme ve konut giderlerinin yaklaşık %6-12 arası azaltılması ve alternatif enerji kaynaklarının kullanma olanağı sağlanır.

ÇEVRE

Çevre

Düşük gidiş sıcaklıklarında dahi yüksek ısıtma gücü sağlayan yerden ısıtma sistemleri gaz kazanlarıyla, ısı pompalarıyla veya ısıl güneş enerjisi siswtemleriyle ideal olarak kombine edilebilir.

Mesaj Gönder

Aşağıda istenilen bilgileri giriniz.